Pe arealul Comunei Miraslău se regăsesc o serie de obiective turistice naturale şi culturale de patrimoniu, care din lipsa unei promovări adecvate nu sunt suficient exploatate din punct de vedere turistic.

Obiectivele turistice a proiectului se regăsesc dispersate pe întreaga suprafaţă a zonei omogene, compusă din unităţile administrativ teritoriale Mirăslău, Livezile şi Rîmetea.

Proiectul este amplasat în Regiunea Centru, judeţul Alba, Comuna Mirăslău, sat Mirăslău, Strada Principală, nr.283.

Parte a vechii provincii istorice Transilvania, Regiunea Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului. Regiunea Centru se întinde pe o suprafaţă totală de 34 100 kmp şi cuprinde judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Lipsit de câmpii propriu-zise, relieful Regiunii Centru cuprinde părți însemnate din cele trei ramuri ale Carpaţilor Românești, zona colinară a Podișului Transilvaniei și partea depresionară de contact între zona colinară și cea montană. Regiunea Centru include jumătatea nordică a Munților Făgăraș - cei mai înalți munți ai României care datorită înălțimii și masivității lor au fost supranumiți ,,Alpii Transilvaniei”. În zona montană se găsesc numeroase areale de o frumusețe unică, cu peisaje spectaculoase, adăpostind specii rare de floră și faună, care au fost declarate, prin lege, arii naturale protejate. Printre cele mai importante arii protejate se numără Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţional Cheile Bicazului Hășmaș, Parcul Național Călimani și Parcul Natural Apuseni.

Resursele naturale ale Regiunii Centru sunt diverse şi includ importante rezerve de gaze naturale în Podișul Transilvaniei, sare, minereuri neferoase complexe (inclusiv aur) în Munții Apuseni și la Bălan, roci de construcţii (bazalt, andezit, marmură, travertin), mici depozite de cărbune inferior (zona Baraolt) şi numeroase izvoare de apă minerală. În afara resurselor subsolului, Regiunea Centru dispune de un remarcabil potenţial hidroenergetic şi de un valoros potenţial forestier (pădurile şi suprafeţele împădurite ocupă peste o treime din suprafaţa regiunii).

Numărul populației Regiunii Centru, la începutul anului 2010, era de 2 524 418 locuitori, densitatea acesteia fiind de 74 loc./ kmp. Structura pe grupe de vârstă a populației regiunii este similară cu cea înregistrată la nivel național : 0-14 ani (15,4%),15-64 ani (70,5%), 65 ani și peste (14,1%). Comparativ cu media națională, Regiunea Centru are un nivel ridicat de urbanizare: 59,4%.

Populația Regiunii Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică și religioasă. Românii formează 65,3% din totalul populaţiei regiunii, maghiarii 29,9%, romii 4%, germanii 0,6%. Maghiarii sunt localizați în special în partea de est a regiunii (în județele Harghita și Covasna formează majoritatea populației), romii au o pondere mai ridicată în partea centrală a regiunii, iar germanii sunt prezenți în număr mai mare în câteva localități din sudul regiunii.

Și în ce privește structura religioasă a populației regiunii se înregistrează aceeași diversitate. Ortodocşii formează 63,9% din totalul populaţiei, fiind urmaţi de romano-catolici (15,2%), reformaţi (12,3%), unitarieni (2,2%), greco-catolici (1,6%), penticostali (1,2%), evanghelici (1,0%).

Se poate afirma că multiculturalismul este una din cele mai importante trăsături ale Regiunii Centru și este considerat unul din atuurile acesteia.

Cultura populară autentică, păstrată în forme originare, mai poate fi găsită în multe din satele Regiunii Centru. Aceasta premisă a stat la baza unei noi forme de turism, turismul rural, ce îmbină atracțiile oferite de tradițiile autentice ale spațiului rural (activități economice tradiționale, etnografie, bucătărie specifică, sărbători religioase și folclorice), cadrul natural deosebit și căldura și ospitalitatea localnicilor. Cvasi-inexistent înainte de 1990, acest tip de turism a cunoscut o creştere spectaculoasă în ultimii ani. Zonele cu cel mai dezvoltat agroturism din Regiunea Centru sunt: zona Bran-Moeciu, zona etnografică a Mărginimii Sibiului (tradiții legate de viața pastorală), Corund (important centru al olăritului), unele sate din Munţii Apuseni (prelucrarea tradițională a lemnului). Un reușit exemplu de turism rural este dat de comuna Rîmetea din județul Alba.

Mirăslău este o comună în judeţul Alba, Transilvania, România şi are în componenţă 6 sate: Miraslău (satul de reşedinţă), Decea, Lopadea Veche, Cicău, Ormeniş şi Răchiş cu o suprafaţă de 6662 ha, din care 176 ha intravilan şi 6486 extravilan.

Comuna Mirăslău, este situată pe limita vestică a podişului Transilvaniei, pe DN1, pe malul drept a râului Mureş, fiind aşezată în nordul judeţului Alba la o distanţă de 37 km de reşedinţa judeţului Alba şi 7 km de municipiul Aiud, având ca vecini:

-      la est: Comuna Unirea ;

-      la sud-est: Oraşul Ocna Mureş;

-      la sud-vest: Oraşul Aiud;

-      la vest:Comuna Livezile şi Municipiul Aiud;

-      la nord Comuna Rîmetea şi Comuna Moldoveneşti;

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Mirăslău se ridică la 1.985 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.334 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (64,48%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (26,8%) și romi (3,98%). Pentru 4,53% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (61,11%), dar există și minorități de reformați (24,79%), greco-catolici (3,32%), penticostali (2,12%) și baptiști (1,61%).

Localitatea Mirăslău a fost atestată documentar încă din  anul 1219, satul numindu-se VILLA MIRASLOU, o altă variantă privind numele localităţii conform legendei din vremea domnitorului Mihai Viteazul spunându-se că înaripatul (iapa) ,,Mira’’ era atât de iscusită şi pricepută încât localnicii au preferat ca numele localităţii să rămână ,,MIRASLOU’’’- cal îndrăzneţ, mărturie stând obeliscul ridicat în anul 1926 în amintirea luptelor lui Mihai Viteazul de la Mirăslău.

Aşezarea străveche a Mirăslăului este afirmată şi de săpăturile arheologice întreprinse de cercetătorii de la Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca şi Muzeul de Istorie din Aiud, care au scos la iveală urme materiale din epoca metalelor, obiecte de ceramică, vase de lut, ce aparţineau populaţiei băştinaşe; morminte scilice menţionate în izvoarele istoriei românilor şi a numeroaselor lucrări istorice.

Atracţiile turistice principale ale arealului vizat dar insuficient promovat, cuprinde Comunele Miraslău, Livezile şi Rîmetea.


Mirăslău
▪ Biserica Medievală ,,SF.Arhangheli Mihail şi Gavril’’ sat Cicău, Comuna Mirăslău, datând din secolul XV transformat în secolul XVIII, se află pe lista monumentelor istorice, Cod AB-II-m-A-00203;

▪ Monumentul Mihai Viteazul, sat Mirăslău, Comuna se află pe lista monumentelor istorice, Cod AB-III-m-B-00415;

▪ Monumentul Eroilor din al II-lea Război Mondial, sat Miraslău,Comuna Mirăslău ;

▪ Monumentul de la Câmpul Cicăului, sat Lopadea-Veche, Comuna Mirăslău;

▪ Biserica Reformată din Mirăslău;

▪ Expoziţie Etnografică, Comuna Mirăslău, sat Mirăslău, nr.283;

▪ Situl ROSCI Pădurea de stejar pufos -Traseu tematic  ,,Minunata lume a stejarului pufos’’ , sat Mirăslău- 56 ha, Comuna Mirăslău;

▪ Situri arheologice, sat Cicău,Comuna Mirăslău,respectiv:

-      AB-I-s-B-00024 sit arheologic de la Cicău, Sălişte

-      AB-I-m-B-00024.01 aşezare din epoca migraţiilor

-      AB-I-m-B-00024.02 aşezare din epoca romană

-      AB-I-m-B-00024.03 aşezare de tipul Latcne

-      AB-I-m-B-00024.04 aşezare de tipul Hallstatt

-      AB-I-m-B-00024.05 aşezare din epoca bronzului

-      AB-I-m-B-00024.06 aşezare din neolitic

Rîmetea
▪ Cetatea nobiliară Colţeşti, sec.XIII-XV,Cod AB-II-m-A-00208,sat Colţeşti,Comuna Rîmetea
▪ Rezervaţia naturală,,Cheile Silosului, sat Colţeşti, Comuna Rîmetea
▪ Muzeul etnografic Rîmetea, sat Rîmetea, Comuna Rîmetea

 

Livezile
▪ Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului’’, secolul XVII sat Livezile, Comuna Livezile;
▪ Schitul ,, Sf. Ioan Botezătorul sat Livezile, Comuna Livezile
▪ Rezervaţia naturală Cheile Vălişoarei, sat Vălişoara -20 ha, Comuna Livezile;
▪ Rezervaţia naturală Cheile Plaiului, sat Livezile- 2 ha,Comuna Livezile;
▪ Expoziţia etnografică sat.Livezile, Comuna Livezile;

Informaţii şi contact beneficiar proiect

Proiectul este amplasat în Regiunea Centru, judeţul Alba, Comuna Miraslău, sat Mirăslău, Strada Principală, nr.283.

*
 

Beneficiar proiect

Comuna Mirăslău
sat Mirăslău, Strada Principală, nr.283.
Tel./Fax 0258 879 001
E-mail: primaria.miraslau@yahoo.com

 

Responsive design

Acest website dispune de capacitatea de a se adapta la diferite rezoluţii şi dispozitive pe care este afişat (PC-uri, laptopuri, tablete, smartphones etc), fără a suferi degradări majore.

 

Partener media

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.